Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, że informacje publiczne nieudostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej udostępniane są:

? poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Przeworsku,

? na pisemny wniosek złożony w Dyrekcji SP ZOZ w Przeworsku.

Załączniki