Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 11692
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr.49 (dostawa materiałów szewnych i siatek chir. z podziałem na zadania) 2007-12-27
Przetarg nr. 48 ( dostawa materiałów zuzywalnych w procesie sterylizacji) 2007-12-13
Przetarg nr.47 ( dostawa środków czystości i worków foliowych z podziałem na zadania) 2007-12-13
Przetarg nr. 46 ( dostawa oprogramowania ) 2007-12-13
Przetarg nr.45 (dostawa bonów towarowych dla pracowników Szpitala) 2007-11-09
Przetarg nr. 44 ( dostawa środka kontrastowego - Urografin) 2007-11-06
Przetarg nr.43 (dostawa paliw dla pojazdów SPZOZ w Przeworsku) 2007-11-06
Przetarg nr.42 ( dostawa aparatu do znieczuleń z zestawem monitorującym) 2007-10-26
Przetarg nr. 41 ( zestaw do elektochirurgii dla endoskopii) 2007-10-23
Przetarg nr. 40 (dostawa odczynników i krwi kontrolnej do analizatora Sysmex K4500 wraz z dzierżawą podajnika do tego analizatora oraz dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej z podziałem na zadania 2007-10-22
Przetarg nr.39(dostawa odczynników laboaratoryjnych i chemikali) 2007-10-16
Przetarg nr. 38( remont poradni Matki i Dziecka) 2007-10-12
Przetarg nr.37 (dostawa produktów leczniczych z podziałem na zadania) 2007-10-03
Przetarg nr. 36 ( dostawa pieluch jednorazowych dla dzieci) 2007-09-24
Przetarg nr. 35 ( dostawa produktów leczniczych z podziałem na zadania) 2007-09-05
Przetarg nr. 34( dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na zadania) 2007-09-03
Przetarg nr.33 (dostawa endoprotez stawu biodrowego typu Austin- Moore oraz implantów do zespoleń kości z podziałem na zadania ) 2007-08-03
Przetarg nr.32 (świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia pacjentów Szpitala na bazie przejętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego ) 2007-07-25
Przetarg nr.31 ( odbiór i transport odpadów szpitalnych w celu ich utylizacji) 2007-07-04
Przetarg nr.30 ( dostawa stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego i fotela ginekologicznego) 2007-07-03
Przetarg nr.29 (druki medyczne) 2007-06-01
Przetarg nr.28 (dostawa produktu leczniczego THEOPHYLLINUM r-r do wlewów dożylnych ) 2007-05-16
Przetarg nr.27 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania) 2007-05-09
Przetarg nr.26 (dostawa artykułów papierniczych i biurowych) 2007-05-07
przetarg nr.25 (dostawa mebli biurowych i socjalnych) 2007-04-30
Przeatrg nr. 24(dostawa leku COLISTIN) 2007-04-24
Przetarg nr.23 (dostawa aparatury i narzedzi do zabiegów urologicznych, chirurgicznych i laparoskopowych z podziałem na zadania) 2007-04-17
Przetarg nr.22(dostawa materiałow laboratoryjnych) 2007-04-16
Przetarg nr.21 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego) 2007-04-13
Przetarg nr. 20 ( dostawa błon RTG, odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania) 2007-04-11
Przetarg nr.19 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego) 2007-03-27
Przetarg nr.18 (remont chodnika przy budynku głównym Szpitala) 2007-03-23
Przetarg nr.17 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury) 2007-03-20
przetarg nr.16(Kompleksowe ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majatku) 2007-03-12
przetarg nr.15( dostawa produktów leczniczych -leki różne 3) 2007-03-12
Przetarg nr. 14 ( dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania) 2007-03-08
przetarg nr.13 (2 - dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podziełm na zadania) 2007-03-06
przetarg nr.12 (wykonanie robót budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach szatni personelu i prosektury) 2007-03-01
przetarg nr.10 (dostawa rękawic medycznych) 2007-02-23
Przetarg nr.9 ( dostawa sprzętu koputerowego i opragromowania) 2007-02-23
Przetarg nr.8 (dostawa zestwau do videokolonoskopii) 2007-02-15
Przetarg nr.7 (dostawa analizatora do oznaczania glukozy wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi) 2007-02-02
Przetarg.nr 6 (dostawa aparatu do posiewu krwi wraz z materiałami zuzywalnymi) 2007-01-31
Przetarg nr.5(dostawa częśći i narzędzi do artroskopii) 2007-01-30
Przetarg nr.4 ( dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania) 2007-01-29
Przetarg nr. 3 (dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podziałem na zadania) 2007-01-26
Przetarg nr.2 (implanty orotpedyczne) 2007-01-09
Przetarg nr. 1 (dostawa produktu leczniczego NATRII DIHYDROPHOSPHAS + NATRII HYDROPHOSPHAS - płyn doodbytniczy ) 2007-01-04