Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

2008

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 7736
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr.50 (dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową) 2008-12-15
Przetarg nr.49 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2008-12-15
Przetarg nr.48 (usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2008-12-12
Przetarg nr.47 (kompleksowe wykonanie usług pralniczych na bazie urzadzeń i obiektów Wykonawcy - 2 ) 2008-12-12
Przetarg nr.46 (dostawa lamy operacyjnej) 2008-12-05
Przetarg nr.45(dostawa defibrylatora) 2008-12-05
Przetarg nr.44 (dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową ) 2008-12-04
Przetarg nr.43 (kompleksowe wykonanie usług pralniczych na bazie urzadzeń i obiektów Wykonawcy) 2008-12-03
Przetarg nr.42(dostawa oleju opałowego lekkiego do odtworzenia zapasów paliwa rezerwowego w kotłowni szpitalnej) 2008-11-26
Przetarg nr.41(dostawa implantów do zespoleń kości wraz z dzierżawą instrumentarium z podziałem na zadania ) 2008-11-24
Przetarg nr.40 (dostawa bonów towarowych dla pracowników SP ZOZ w Przeworsku) 2008-11-17
Przetarg nr.39(dostawa paliwa dla samochodów użytkowanych przez spzoz Przeworsk) 2008-11-13
Przetarg nr.38 (Przebudowa wiaty podjazdu karetek pogotowia Działu Pomocy Doraźnej SPZOZ Przeworsk ) 2008-10-23
Przetarg nr.37 (dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania) 2008-10-22
Przetarg nr.36(dostawa sprzęteu rehabilitacyjnego) 2008-10-16
Przetarg nr.35(Dostawa i wymiana stolarki PCV wraz z parapetami wewnętrznymi ) 2008-10-15
Przetarg nr.34 (dostawa produktów leczniczych z podzialem na zadania) 2008-10-08
Przetarg nr.33(udzielenie kredytu długoterminowego w w ysokości 700 00,00 zł na okres siedmiu lat) 2008-09-30
Przetarg nr.32(dostawa materiałów opatrunkowych , folii operacyjnych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na zadania ) 2008-09-12
Przetarg nr. 31(dostawa echokardiografu - ultrasonograf kardiologiczny) 2008-09-03
Przetarg nr.30 (dostawa aparatury medycznej fabrycznie nowej z podziałem na zadania) 2008-08-29
Przetarg nr.29 (Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń Apteki Szpitalnej ) 2008-07-30
Przetarg nr.28 (Dostawa odczynników do koagulogii wraz z dzierżawą koagulometru ) 2008-07-25
Przetarg nr.27 (dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora z podziałem na zadania ) 2008-07-23
Przetarg nr.26(udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 850 000 zł na okres siedmiu lat które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku A Szpitala Rejonowego w Przeworsku” ) 2008-07-22
Przetarg nr.25 (odbiór i transport odpadów szpitalnych w celu ich utylizacji wraz z dostawą opakowań do ich segregacji pomiędzy kolejnymi odbiorami) 2008-07-21
Przetarg nr.24 (dostawa produktów leczniczych) 2008-07-04
Przetarg nr.23 (dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych i immunochemicznych z podziałem na zadania ) 2008-06-19
przetarg nr. 22 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z serwisem z podziałem na zadania ) 2008-06-13
Przetarg nr.21 (dostawa druków medycznych) 2008-06-11
Przetarg nr.20 (dostawa pasków i materiałów zużywalnych do aparatu LabuReader wykonującego badania w moczu ) 2008-06-10
przeatrg nr.19 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania) 2008-06-04
Przetarg nr.18 (dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania) 2008-05-29
Przetarg nr.17 (produktu leczniczego o nazwie ALBUMIN HUMAN 20% ) 2008-05-23
Przetarg nr.16 (dostawa artykułów papierniczych i biurowych) 2008-05-20
Przetarg nr.15 (dostawa pieluchomajtek dla dorosłych) 2008-05-15
Przetarg nr.14 (usługi telekomunikacyjne) 2008-05-02
Przetarg nr.13 (dostawa materiałów laboratoryjnych) 2008-04-29
Przetarg nr.12 (Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz drobnych materiałów pomocniczych do wykorzystania w recepturze aptecznej ) 2008-04-21
Przetarg nr. 11 (dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania) 2008-04-15
Przetarg nr. 10 (Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 50) 2008-04-10
przetarg nr.9 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2008-03-31
Przetarg nr. 8 (dostawa ambulansu specjalistycznego typu R ) 2008-03-28
Przetarg nr.7 (dostawa rękawic medycznych) 2008-03-13
Przetarg nr. 6 (dostawa produktów leczniczych o nazwie themophyllinum i tuberculic vaccine intravesical ) 2008-03-10
Przetarg nr.5 (usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i zimowego oczyszczania placu i parkingu bezpośrednio przylegającego do budynku SP ZOZ Przeworsk) 2008-03-06
Przeatrg nr.4 (dostawa implantów ortopedycznych) 2008-02-20
Przetarg nr.3 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania ) 2008-02-14
Przetarg nr.2 (dostawa aparatury medycznej fabrycznie nowej z podziałem na zadania) 2008-01-10
Przetarg nr.1 (dostawa srodków czystości z podziałem na zadania) 2008-01-03