Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

2010

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 7637
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr.50 (dostawa serwera baz danych wraz z oprogramowaniem ) 2010-12-22
Przetarg nr.49 (dostawa implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z instrumentarium ) 2010-12-15
Przetarg nr. 48(UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ W PRZEWORSKU) 2010-12-10
Przetarg nr.47 (kompleksowe wykonanie usług pralniczych na bazie urządzeń i obiektów Wykonawcy) 2010-12-07
Przetarg nr.46 (dostawa paliw dla samochodów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2010-11-17
Przetarg nr.44 (dostawa bonów towarowych dla pracowników Zamawiającego ) 2010-11-15
Przetarg nr.43(dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania) 2010-11-04
Przetarg nr.42 (dostawa materiałów opatrunkowych , folii operacyjnych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na zadania ) 2010-10-27
Przetarg nr. 41 (dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na zadania) 2010-10-18
Przetarg nr.40 (dostawa aparatów EKG ) 2010-10-04
Przetarg nr. 39 (dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana ) 2010-09-23
Przetarg nr. 38 (dostawa opatrunków do profilaktyki i leczenia odleżyn) 2010-09-14
Przetarg nr. 37 (dostawa leku o nazwie PARACETAMOL inj. - przetarg uzupełniający) 2010-09-14
Przetarg nr. 36 (dostawa narzędzi laparoskopowych) 2010-09-10
Przetarg nr. 35 (dostawa sprzętu komputerowego) 2010-09-06
Przetarg nr. 34 ( dostawa worków foliowych) 2010-09-03
Przetarg nr.33 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z serwisem ) 2010-08-05
Przetarg nr.32 (dostawa druków medycznych) 2010-08-04
Przetarg nr.31 (odbiór i transport odpadów szpitalnych w celu ich utylizacji wraz z dostawą opakowań do ich segregacji pomiędzy kolejnymi odbiorami ) 2010-07-26
Przetarg nr.30 - Przetarg nieograniczony na dostawę produktow leczniczych 2010-07-20
Przetarg nr.29 (dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania ) 2010-07-07
Przetarg nr. 28 (dostawa leku o nazwie Urografin 76 % ) 2010-07-06
Przetarg nr. 27 (dostawa artykułów biurowych i papierniczych) 2010-07-01
Przetarg nr.26 (Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT ) 2010-07-05
Przetarg nr.25 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych) 2010-06-14
Przetarg nr.24 (dostawa rękawic medycznych) 2010-06-11
Przeatarg nr.23 (dostawa pieluchomajtek dla dorosłych ) 2010-06-10
Przetarg nr. 22 (dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych i immunochemicznych z podziałem na zadania ) 2010-05-28
Przetarg nr.21 (świadczenie usług telekomunikacyjnych) 2010-05-24
Przetarg nr.20(dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 50 ) 2010-05-17
Przetarg nr.19 (dostawa zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych z podziałem na zadania ) 2010-05-12
Przetarg nr.18 (Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPZ ZOZ w Przeworsku) 2010-05-11
Przetarg nr.17(dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania ) 2010-05-06
Przetarg nr.16 (Wymiana stropu podwieszanego na korytarzu bloku porodowego ) 2010-04-27
Przetarg nr. 15 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej, produktów leczniczych oraz drobnych materiałów pomocniczych do wykorzystania w recepturze aptecznej) 2010-04-26
Przetarg nr.14 (Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania – cz.II) 2010-04-14
Przetarg nr. 13 (Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów oraz wymiana drzwi z podziałem na zadnia dla potrzeb SP ZOZ w Przeworsku ) 2010-04-07
Przetarg nr.12 ( dostawa sprzętu rehabilitacyjnego - 2) 2010-03-25
Przetarg nr. 11 (dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2010-03-15
Przetarg nr.10 (dostawa sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na zadania ) 2010-03-05
Przetarg nr.9(dostawa immunoglobuliny ludzkiej typu sandoglobulina ) 2010-02-25
Przetarg nr.8 (dostawa aparatury medycznej z podziałem na zadania ) 2010-02-24
Przetarg nr.7 (dostawa materiałów szewnych z podziałem na zadania - 2 ) 2010-02-10
Przetarg nr. 6(dostawa środków czystości, worków foliowych z podziałem na zadania) 2010-02-03
Przetarg nr.5 (dostawa materiałów szewnych , wosku kostnego i siatek chirurgicznych z podziałem na zadania) 2010-01-28
Przetarg nr.4 (Modernizacja pomieszczeń warsztatowych oraz remont pomieszczeń gabinetów lekarskich ) 2010-01-22
Przetarg nr.3 (dostawa Videogastroskopu) 2010-01-18
Przetarg nr.2 (dostawa elektrod neutralnych jednorazowych) 2010-01-08
Przetarg nr.1 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2010-01-07