Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 12667
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr.63 (zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów (wind – 2 sztuki ) w budynku A SP ZOZ w Przeworsku ) 2013-12-19
Przetarg nr.62 (UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ) 2013-12-11
Przetarg nr.61(dostawa implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium) 2013-12-10
Przetarg nr.60 (dostawa aparatury medycznej i mebli medycznych z podziałem na zadania ) 2013-12-10
Przetarg nr.59 (dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania ) 2013-11-27
Przetarg nr. 58 (zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów (wind) w budynku A SP ZOZ w Przeworsku ) 2013-11-20
Przetarg nr.57 (dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego i implantów do szycia łąkotek z podziałem na zadania ) 2013-11-19
Przetarg nr.56 (dostawa materiałów opatrunkowych , folii operacyjnych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na zadania ) 2013-11-19
Przetarg nr.55 (dostawa narzędzi chirurgicznych) 2013-11-07
Przetarg nr.54( Dzierżawa analizatora z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu ) 2013-11-05
Przetarg nr.53 (dostawa worków foliowych) 2013-10-14
Przetarg nr.52 (dostawa odczynników i krwi kontrolnej do analizatora Sysmex K4500 wraz z dzierżawą podajnika do tego analizatora oraz dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej z podziałem na zadania ) 2013-10-04
Przetarg nr.51 (dostawa igieł chirurgicznych i akcesoriów medycznych ) 2013-10-03
Przetarg nr.50 (dostawa podłoża do naprawy chrząstki ) 2013-10-02
Przetarg nr.49 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z serwisem) 2013-09-30
Przetarg nr.48( dostawa produktów leczniczych , wyrobów medycznych , kosmetyków , mleka i odżywek z podziałem na zadania ) 2013-09-30
Przetarg nr.47 (Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń do badań równowagi kwasowo – zasadowej wraz z dzierżawą analizatora ) 2013-09-27
Przetarg nr.46 (Dostawa odczynników do koagulogii wraz z dzierżawą koagulometru ) 2013-09-16
Przetarg nr.45 (dostawa produktów leczniczych z podziałem na zadania - uzupełnienie do 22.12 2013) 2013-09-13
Przetarg nr. 44 (roboty budowlane polegające na remoncie dróg wewnętrznych przy SP ZOZ w Przeworsku 2013-09-12
Przetarg nr.43 (dostawa systemów do koncentracji PRP i koncentracji szpiku kostnego, syntetycznego resorbowalnego substytutu kości oraz podłoża do naprawy chrząstki z podziałem na zadania ) 2013-09-11
Przetarg nr.42 (dostawa druków medycznych) 2013-09-03
Przetarg nr.41 (dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania ) 2013-08-30
Przetarg nr.40 (jest dostawa obłożeń, serwet i fartuchów jednorazowego użytku z podziałem na zadania ) 2013-08-27
Przetarg nr.39 (dostawa produktów leczniczych z podziałem na zadania - uzupełnienie do 22.12 2013 ) 2013-08-23
Przetarg nr.38 (dostawa artykułów biurowych i papierniczych)Szpitalna 16 2013-08-22
Przetarg nr.37 (świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do ich segregacji pomiędzy kolejnymi odbiorami ) 2013-07-25
przetarg 36/dostawa respiratorów-2/ 2013-07-10
Przetarg nr.35 (produktów leczniczych z podziałem na zadania - uzupełnienie ) 2013-07-09
Przetarg nr. 34 (Przetarg na :a) Wykonanie sieci strukturalnej i dedykowanej instalacji elektrycznej w obiektach SP ZOZ w Przeworsku ,b) Prace dostosowawcze serwerowi ,c) Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów i sprzętu komputerowego) 2013-07-05
Przetarg nr.33 (dostawa respiratorów - 2 szt. ) 2013-07-02
Przetarg nr. 32 (dostawa akcesoriów endoskopowych dla aparatów firmy Karl Storz ) 2013-07-01
Przetarg nr.31 (dostawa rękawic medycznych z podziałem na zadania ) 2013-06-28
Przetarg nr.30 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania ) 2013-06-20
Przetarg nr.29 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania – część 2) 2013-06-17
Przetarg nr. 28(dostawa endoprotez biodrowych ) 2013-06-17
Przetarg nr.27 (dostawa zespoleń śródszpikowych , wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium ) 2013-06-14
Przetarg nr. 26 (dostawa odczynników do biochemii do analizatora KONELAB 20 I wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora ) 2013-06-14
Przetarg nr.25 (dostawa zestawów do sprzątania wraz z akcesoriami ) 2013-06-05
Przetarg nr.24 (dostawa mebli medycznych) 2013-06-05
Przetarg nr.23 ( Dostawa Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) komplementarnego z projektem „Po 2013-06-05
Przetarg nr.22 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 50 ) 2013-05-22
Przetarg nr.21 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz drobnych materiałów pomocniczych ) 2013-05-21
Przetarg nr.20 (dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania ) 2013-05-15
Przetarg nr.19 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania ) 2013-05-15
Przetarg nr.18 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie ) 2013-05-09
Przetarg nr.7 (wykonanie sieci strukturalnej i dedykowanej instalacji elektrycznej ,prace dostosowawcze serwerowi , dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów i sprzętu komputerowego w ramach projektu PSIM ) 2013-04-30
Przetarg nr.17 (dostawa materiałów szewnych -2 ) 2013-04-24
Przetarg nr.16 (jest dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika i butli z oprzyrządowaniem ) 2013-04-22
Przetarg nr.15 (dostawa zestawów do sprzątania wraz z akcesoriami ) 2013-04-17
Przetarg nr.14 (dostawa obłożeń i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na zadania ) 2013-04-16
Przetarg nr.13 (dostawa pieluchomajtek dla dorosłych ) 2013-04-03
Przetarg nr. 12 (dostawa środków czystości z podziałem na zadania ) 2013-03-21
Przetarg nr.11 (dostawa materiałów szewnych , wosku kostnego i siatek chirurgicznych z podziałem na zadania ) 2013-03-11
Przetarg nr.10 (kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Przeworsk ) 2013-03-08
Przetarg nr.9 ( usługi w zakresie wywożenia nieczystości stałych (odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 ) ) 2013-03-08
Przetarg nr.8 (dostawa bonów towarowych dla pracowników Zamawiającego) 2013-03-01
Przetarg nr.6 (dostawa materiałów zużywalnych do analizatora BIOSEN C-Line ) 2013-02-26
Przetarg nr.5 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji ) 2013-02-06
Przetarg nr.4 (dostawa aparatu do elektrochirurgii ) 2013-01-31
Przetarg nr.3 ( dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów ) 2013-01-29
Przetarg nr.2 (dostawa odczynników i chemikalii do badań jakości wody technologicznej i ścieków ) 2013-01-11
Przetarg nr.1 (dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową) 2013-01-08