Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

2015

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 14641
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 48 (dostawa endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium) 2015-12-14
Przetarg nr 46 (dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania) 2015-12-04
Przetarg nr 45 (dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego i implantów do szycia łąkotek z podziałem na zadania) 2015-11-25
Przetarg nr 44 (dostawa materiałów opatrunkowych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na zadania) 2015-11-25
Przetarg nr 42 (dzierżawa analizatora z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu) 2015-11-05
Przetarg nr 30 (kompleksowe wykonanie usługi prania na bazie urządzeń i obiektów Wykonawcy obejmujące udostępnienie pościeli i bielizny) 2015-10-21
Przetarg nr 40 (ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2015-10-20
Przetarg nr 39 (dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2015-10-19
Przetarg nr 38 (dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania) 2015-10-12
Przetarg nr 35 (dostawa produktów leczniczych , wyrobów medycznych , kosmetyków , mleka i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na zadania) 2015-10-12
Przetarg nr 37 (dostawa systemów do koncentracji PRP i koncentracji szpiku kostnego, syntetycznego resorbowalnego substytutu kości oraz podłoża do naprawy chrząstki) 2015-10-09
Przetarg nr 34 (dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do koagulologii) 2015-09-28
Przetarg nr 32 (dostawa odczynników i krwi kontrolnej wraz z dzierżawą analizatorów: 3 DIFF z podajnikiem oraz analizatora hematologicznego 5 DIFF) 2015-09-24
Przetarg nr 33 (dostawa produktów leczniczych – uzupełnienie do 21.12.2015r.) 2015-09-23
Przetarg nr 31(dostawa leku Sandoglobulina - uzupełnienie do 21.12 2015) 2015-08-26
Przetarg nr 29 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 21.12 2015) 2015-08-20
Przetarg nr 22 (zapewnienie całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Zamawiającego na bazie przejętych w najem pomieszczeń i wyposażenia kuchennego) 2015-08-04
Przetarg nr 28 (świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do ich segregacji pomiędzy kolejnymi odbiorami) 2015-08-03
Przetarg nr 27 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku z podziałem na zadania) 2015-07-28
Przetarg nr 26 (dostawa rękawic medycznych z podziałem na zadania) 2015-07-24
Przetarg nr 25 - (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania ) 2015-07-14
Przetarg nr 23(DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO IMMUNOCHEMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO Z DODATKOWYM ZESTAWEM KOMPUTEROWYM, SIECIOWĄ DRUKARKĄ LASEROWĄ I URZĄDZENIEM WIELOFUNKCYJNYM) 2015-06-26
Przetarg nr 21 (dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na zadania) 2015-06-16
Przetarg nr. 20 (świadczenie usług telekomunikacyjnych) 2015-06-10
Przetarg nr.19 ( dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2015-05-27
Przetarg nr.18 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz drobnych materiałów pomocniczych do wykorzystania w recepturze aptecznej z podziałem na zadania ) 2015-05-26
przetarg nr. 17 ( Dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania) 2015-05-19
przetarg nr.16(Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100 NX) 2015-05-14
Przetarg nr.15 (dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2015-05-08
Przetarg nr.14 (dostawa materiałów szewnych , siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych z podziałem na zadania ) 2015-04-28
Przetarg nr.13 ( dostawa środków czystości z podziałem na zadania) 2015-04-10
Przetarg nr.12 (dostawa energii elektrycznej - obejmująca sprzedaż dla obiektów Szpitala Powiatowego w Przeworsku ) 2015-04-09
Przetarg nr.11 ( dostawa pieluchomajtek dla dorosłych) 2015-03-26
Przetarg nr.10 (dostawa bonów towarowych dla pracowników) 2015-03-16
Przetarg nr.9 (dostawa implantów stawu biodrowego) 2015-03-11
Przetarg nr.8 (dostawa materiałów zużywalnych do aparatu posiewu krwi Bact/Alert 3D 60) 2015-03-03
Przetarg nr.7 (dostawa sprzętu rehabilitacyjnego) 2015-03-02
Przetarg nr.6 (dostawa urządzenia do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz dekontaminacji powierzchni, wykorzystujące nadtlenek wodoru) 2015-02-20
Przetarg nr.5 (dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi) 2015-02-12
Przetarg nr.4 (dostawa endoprotez stawu kolanowego) 2015-02-11
Przetarg nr.3 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji ) 2015-02-10
Przetarg nr.2 (dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową ) 2015-01-20
Przetarg nr.1 (Dostawa dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych z podziałem na zadania) 2015-01-14