Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

2016

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 21217
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 49 (dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium) 2016-12-22
Przetarg nr 47 (dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania) 2016-12-02
Przetarg nr 45 (dostawa paliw dla samochodów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2016-11-22
Przetarg nr 44 (dostawa 2 szt. monitorów hemodynamicznych dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZOZ Przeworsk) 2016-11-18
Przetarg nr 43 (dostawa materiałów opatrunkowych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na zadania) 2016-11-16
Przetarg nr 41 (dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania) 2016-10-28
Przetarg nr 40 (dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2016-10-25
Przetarg nr 38 (dostawa systemów do koncentracji PRP) 2016-10-18
Przetarg nr 37 (dostawa produktów leczniczych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na zadania) 2016-10-14
Przetarg nr 36 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 21.12 2016r) 2016-09-16
Przetarg nr 34 (dostawa akcesoriów medycznych z podziałem na zadania) 2016-07-08
Przetarg nr 33 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania) 2016-07-07
Przetarg nr 32 (świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do ich segregacji pomiędzy kolejnymi odbiorami) 2016-07-05
Przetarg nr 31 (Dostawa rękawic medycznych z podziałem na zadania) 2016-07-04
Przetarg nr 30 (Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania - nr 2) 2016-06-23
Przetarg nr 29 (dostawa materiałów pielęgnacyjnych i obłożeń) 2016-06-21
Przetarg nr 28 (dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na zadania.) 2016-06-10
Przetarg nr 27 (dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania) 2016-06-03
Przetarg nr 26 (dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora) 2016-06-01
Przetarg nr 25 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 21.12 2016) 2016-05-31
Przetarg nr 24 (dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2016-05-25
Przetarg nr 21 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2016-05-23
Przetarg nr 23 (dostawa materiałów pomocniczych do wykorzystania w recepturze aptecznej) 2016-05-19
Przetarg nr 22 (dostawa środków czystości z podziałem na zadania) 2016-05-19
Przetarg nr 20 (dostawa środków czystości z podziałem na zadania) 2016-04-28
Przetarg nr 19 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100 NX) 2016-04-27
Przetarg nr 18 (dostawa środków czystości z podziałem na zadania) 2016-04-15
Przetarg nr 17 (dostawa produktu leczniczego - uzupełnienie do 21.12 2016) 2016-04-13
Przetarg nr 16 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz drobnych materiałów pomocniczych do wykorzystania w recepturze aptecznej z podziałem na zadania) 2016-04-13
Przetarg nr 15 (dostawa materiałów szewnych , siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych z podziałem na zadania) 2016-04-05
Przetarg nr 14 (dostawa energii elektrycznej - obejmująca sprzedaż dla obiektów Szpitala Powiatowego w Przeworsku) 2016-04-04
Przetarg nr 13 (dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika i butli z oprzyrządowaniem) 2016-04-01
Przetarg nr 12 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych – uzupełnienie do 13.08.2016r.) 2016-03-31
Przetarg nr 11 (dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym) 2016-03-17
Przetarg nr 10 (dostawa kompletów chirurgicznych - uzupełnienie do 08.11 2016 r.) 2016-03-16
Przetarg nr 9 (dostawa implantów stawu biodrowego) 2016-03-15
Przetarg nr 8 (dostawa bonów towarowych dla pracowników Zamawiającego ) 2016-03-14
Przetarg nr 6 (dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów) 2016-02-02
Przetarg nr 3 (udzielenie kredytu bankowego na zakup ambulansu typu C) 2016-01-28
Przetarg nr 5 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji ) 2016-01-27
Przetarg nr 2 (dostawa kardiotokografu oraz aparatu do wspomagania oddychania n CPAP u noworodków) 2016-01-15
Przetarg nr 1 (dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym) 2016-01-07