Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 17032
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 44 (dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium) 2017-12-27
Przetarg nr 43 (dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania) 2017-12-01
Przetarg nr 42 (dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2017-11-10
Przetarg nr 38 (dostawa testów paskowych do analizy moczu oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do eksploatacji analizatora moczu wraz z dzierżawą analizatora moczu na 2 lata) 2017-10-20
Przetarg nr 37 (ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2017-10-17
Przetarg nr 35 (dostawa produktów leczniczych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na zadania) 2017-10-03
Przetarg nr 36 (dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF głównego i zastępczego) 2017-09-29
Przetarg nr 33 (dostawa akcesoriów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów pielęgnacyjnych z podziałem na zadania) 2017-09-15
Przetarg nr 32 (dostawa odczynników do koagulologii, oraz odczynników do badań równowagi kwasowo?zasadowej i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń wraz z dzierżawą analizatorów) 2017-09-13
Przetarg nr 31 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 26.12.2017 r.) 2017-09-07
Przetarg nr 30 (dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu z podziałem na zadania) 2017-08-31
Przetarg nr 29 (dostawa endoprotez stawu barkowego) 2017-08-16
Przetarg nr 28 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 26.12.2017r.) 2017-08-08
Przetarg nr 27 (dostawa rękawic medycznych z podziałem na zadania) 2017-07-06
Przetarg nr 26 (świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do 2017-07-04
Przetarg nr 25 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania) 2017-06-30
Przetarg nr 24 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2 oraz materiałów pielęgnacyjnych dla chorych z podziałem na zadania) 2017-06-27
Przetarg nr 23 (dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów) 2017-06-14
Przetarg nr 22 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2017-06-08
Przetarg nr 21 (dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na zadania) 2017-05-31
Przetarg nr 20 (dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na zadania) 2017-05-30
Przetarg nr 18 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 26.12.2017r.) 2017-05-24
Przetarg nr 17 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz drobnych materiałów pomocniczych do wykorzystania w recepturze aptecznej z podziałem na zadania) 2017-05-23
Przetarg nr 16 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100 NX) 2017-05-18
Przetarg nr 15 (wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG oraz mammografu) 2017-05-11
Przetarg nr 14 (dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania) 2017-05-10
Przetarg nr 13 (dostawa energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Przeworsk) 2017-04-27
Przetarg nr 12 (dostawa środków czystości z podziałem na zadania) 2017-04-24
Przetarg nr 11 (dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych z podziałem na zadania) 2017-04-20
Przetarg nr 10 (wykonywanie usług serwisowania aparatury, sprzętu medycznego i urządzeń technicznych 2) 2017-04-12
Przetarg nr 9 (wykonywanie usług serwisowania aparatury, sprzętu medycznego i urządzeń technicznych) 2017-03-21
Przetarg nr 8 (dostawa macierzy dyskowej) 2017-03-16
Przetarg nr 7 (dostawa pieluchomajtek dla dorosłych) 2017-03-10
Przetarg nr 5 (dostawa endoprotez stawu biodrowego oraz implantów do zespoleń złamań kończyn górnych i dolnych) 2017-02-14
Przetarg nr 4 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2017-01-31
Przetarg nr 2 (dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową wraz z dzierżawą wirówki) 2017-01-11
Przetarg nr 1 (dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych - uzupełnienie do 26.12 2017r.) 2017-01-02