Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 17226
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 46 (dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na części) 2019-12-05
Przetarg nr 47 (dostawa akcesoriów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów dezynfekcyjnych - 2 z podziałem na części) 2019-11-28
Przetarg nr 40 (kompleksowe wykonanie usługi prania na bazie urządzeń i obiektów Wykonawcy, obejmującej udostępnienie pościeli i bielizny) 2019-11-19
Przetarg nr 42 (dostawa bonów towarowych) 2019-11-14
Przetarg nr 41 (dostawa akcesoriów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na części) 2019-10-31
Przetarg nr 39 (dostawa testów paskowych do analizy moczu oraz materiałów zużywalnych, wraz z dzierżawą automatycznego analizatora testów paskowych i półautomatycznego czytnika testów paskowych) 2019-10-31
Przetarg nr 37 (dostawa produktów leczniczych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na części) 2019-10-08
Przetarg nr 38 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na części) 2019-10-04
Przetarg nr 35 (roboty instalacyjno-budowlane pn. 2019-09-20
Przetarg nr 34 (dostawa sterylizatora parowego z wyposażeniem) 2019-09-19
Przetarg nr 31 (świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia pacjentów Zamawiającego wraz z odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych, na bazie przejętych w najem pomieszczeń i wyposażenia kuchennego (w tym Kuchni Mlecznej) 2019-09-13
Przetarg nr 29 (dostawa rękawic medycznych z podziałem na części) 2019-08-29
Przetarg nr 16 (dostawa urządzeń myjąco-dezynfekujących do kaczek i basenów) 2019-07-03
Przetarg nr 24 (dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na części) 2019-06-24
Przetarg nr 18 (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie 2019-06-19
Przetarg nr 23 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części - 2) 2019-06-06
Przetarg nr 22 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części) 2019-06-06
Przetarg nr 20 (dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora) 2019-06-06
Przetarg nr 19 (dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów) 2019-05-30
Przetarg nr 15 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części) 2019-05-23
Przetarg nr 12 (dostawa obłożeń, pościeli i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na części) 2019-04-30
Przetarg nr 11 (dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych) 2019-04-19
Przetarg nr 10 (dostawa środków czystości) 2019-04-11
Przetarg nr 9 (dostawę energii elektrycznej) 2019-04-05
Przetarg nr 7 (dostawa pieluchomajtek dla dorosłych) 2019-03-14
Przetarg nr 6 (dostawa implantów ortopedycznych) 2019-03-08
Przetarg nr 5 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2019-01-31
Przetarg nr 2 (dostawa endoprotez stawu kolanowego oraz materiałów do biologicznej regeneracji tkanek wraz z dzierżawą instrumentarium - 2) 2019-01-08
Przetarg nr 1 (dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą wirówki) 2019-01-03