Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 17074
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 53 (dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi) 2020-12-29
Przetarg nr 52 (opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP ZOZ w Przeworsku") 2020-12-23
Przetarg nr 51 (dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem) 2020-12-21
Przetarg nr 44 (roboty budowlane pn. " Wymiana windy w budynku D") 2020-12-14
Przetarg nr 266/2020/N/Przeworsk (Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2020-12-02
Przetarg nr 46 (dostawa testów do wykrywania SARS CoV-2) 2020-11-05
Przetarg nr 47 (dostawa paliw ciekłych) 2020-11-12
Przetarg nr 248/2020/N/Przeworsk (Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2020-11-17
Przetarg nr 49 (dostawa akcesoriów medycznych - podział na części) 2020-11-27
Przetarg nr 42 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na części) 2020-11-02
Przetarg nr 220/2020/N/Przeworsk (Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2020-10-26
Przetarg nr 45 (dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na części) 2020-10-22
Przetarg nr 37 (dostawa produktów leczniczych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na części) 2020-10-06
Przetarg nr 162/2020/N/Przeworsk (Usługa Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2020-10-01
Przetarg nr 40 (dostawa materiałów opatrunkowych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na części) 2020-09-24
Przetarg nr 38 (dostawa odczynników do badań hematologicznych, koagulologicznych i równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów - podział na części) 2020-09-17
Przetarg nr 36 (roboty budowlane pn. "Przebudowa Budynku "A" Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż.) 2020-09-01
Przetarg nr 32 (dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów - podział na części) 2020-08-27
Przetarg nr 26 (Roboty budowlane pn. "Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego) 2020-08-20
Przetarg nr 20 (Roboty budowlane pn. "Przebudowa Budynku "A" Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż.) 2020-06-30
Przetarg nr 22 (dostawa aparatów USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Urologii) 2020-06-25
Przetarg nr 21 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części) 2020-06-18
Przetarg nr 23 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części) 2020-06-04
Przetarg nr 77/2020/N/Przeworsk (Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników SPZOZ Przeworsk) 2020-06-03
Przetarg nr 15 (dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części) 2020-05-26
Przetarg nr 19 (roboty budowlane pn. "Remont szatni dla pracowników szpitala") 2020-05-14
Przetarg nr 17 (dostawa środków czystości) 2020-05-11
Przetarg nr 18 (roboty budowlane pn. "Wykonanie przebudowy dróg i parkingów wraz z robotami wyburzeniowymi i ziemnymi") 2020-05-07
Przetarg nr 16 (dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych) 2020-04-30
Przetarg nr 14 (dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika i butli z oprzyrządowaniem) 2020-04-20
Przetarg nr 13 (dostawa energii elektrycznej) 2020-04-14
Przetarg nr 9 (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) 2020-03-16
Przetarg nr 8 (Roboty budowlane pn. Wykonanie przebudowy dróg i parkingów wraz z robotami wyburzeniowymi i ziemnymi) 2020-02-28
Przetarg nr 7 (świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do 2020-02-11
Przetarg nr 4 (świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do 2020-01-30
Przetarg nr 3 (dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części) 2020-01-17
Przetarg nr 1 (dostawa produktów leczniczych ? uzupełnienie) 2020-01-09