Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
     URZĄD GMINY
  Nazwa   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Typ   
  ulica/numer   Szpitalna  16
  kod/miejscowość   37-200  Przeworsk
  telefon   016 649 15 00
  fax   016 648 72 19
  e-mail   sekretariat@spzoz-przeworsk.pl
  www   https://www.spzoz-przeworsk.pl
  NIP:   794-15-27-016
  REGON:   000304510
  Nr rachunku bankowego   Bank Spółdzielczy w Przeworsku Nr rach. 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001