Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zamówienia publiczne dokonywane są w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.