Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku powołany został z dniem 31 grudnia 1998 roku decyzją Wojewody Przemyskiego z dnia 8 grudnia 1998 r.

Nazwa pozycji Data
2024 - Przetarg nr 19 (Dostawa zestawów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego) 2024-03-21
2024 - Przetarg nr 16 (Dostawa zestawów narzędzi) 2024-03-14
2024 - Przetarg nr 15 (Dostawa materiałów biurowych, druków medycznych) 2024-03-14
2024 - Przetarg nr 14 (Wykonanie konserwacji i przegląd okresowy klimatyzatorów wraz z wykonaniem drobnych napraw) 2024-03-07
2024 - Przetarg nr 13 (Dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów) 2024-03-07
2024 - Przetarg nr 9 (Dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2024-02-22
2024 - Przetarg nr 8 (produktów leczniczych opatrunków i innych wyrobów medycznych - uzupełnienie.) 2024-02-22
2024 - Przetarg nr 3 (Dostawa odczynników do badań równowagi kwasowo - zasadowej i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych) 2024-02-02
2023 - Przetarg nr 38 (Dostawa produktu leczniczego BCG) 2023-10-24
2023 - Przetarg nr 32 (Dostawa przenośnego aparatu ultrasonograficznego) 2023-09-14
2023 - Przetarg nr 27 (Dostawa implantów ortopedycznych) 2023-08-25
2023 - Przetarg nr 26 (Dostawa zestawów zabiegowych do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP ang. platelet rich plasma 2023-08-25
2023 - Przetarg nr 23 (Opieka serwisowa oprogramowania administracyjnego InfoMedica / AMMS produkcji Asseco S.A. wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym.) 2023-07-05
2023 - Przetarg nr 21 (Dostawa worków foliowych) 2023-06-19
2023 - Przetarg nr 18 (Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Oddziale Geriatrycznym) 2023-05-22
2023 - Przetarg nr 16 (Dostawa stacji zmiękczania wody na potrzeby kotłów parowych) 2023-04-27
2023 - Przetarg nr 13 (Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego) 2023-04-19
2023 - Przetarg nr 11 (Dostawa implantów ortopedycznych) 2023-03-23
2023 - Przetarg nr 10 (Konserwacja i przegląd okresowy systemów klimatyzacyjno - wentylacyjnych oraz klimatyzatorów - podział na części) 2023-03-23
2023 - Przetarg nr 06 (Dostawa materiałów biurowych, druków medycznych - podział na części) 2023-03-09
2023 - Przetarg nr 07 (Dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2023-02-20
2023 - Przetarg nr 02 (Dostawa worków foliowych) 2023-02-09
2023 - Przetarg nr 01 (Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych - podział na części) 2023-02-03
2022 - Przetarg nr 53 (Dostawa szafy do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich) 2022-11-10
2022 - Przetarg nr 49 (Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej) 2022-10-21
2022 - Przetarg nr 48 Dostawa systemów cyberbezpieczeństwa z podziałem na części 2022-10-06
2022 - Przetarg nr 46 Dostawa odczynników do badań równowagi kwasowo - zasadowej i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń wraz z dzierżawą analizatora. 2022-09-29
2022 - Przetarg nr 41 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części. 2022-09-29
2022 - Przetarg nr 42 Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: "Modernizacja kuchni szpitalnej (instalacja gazowa, urządzenia, budynek)." 2022-08-12
2022 - Przetarg nr 38 (świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych) 2022-06-24
2022 - Przetarg nr 39 (dostawa środków czystości z podziałem na części) 2022-07-07
2022 - Przetarg nr 36 (Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.) 2022-06-23
2022 - Przetarg nr 33 (opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej do zadania pn.: "Modernizacja kuchni szpitalnej (instalacja gazowa, urządzenia, budynek) 2022-06-03
2022 - Przetarg nr 18 (Konserwacja i przegląd okresowy systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz klimatyzatorów ? podział na części) 2022-05-27
2022 - Przetarg nr 30 (remont elewacji wraz z elementami dachu budynków) 2022-05-12
2022 - Przetarg nr 28 (Dostawa leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego - podział na części) 2022-05-10
2022 - Przetarg nr 27 (dostawa oleju opałowego typu lekkiego) 2022-05-06
2022 - Przetarg nr 25 (remont elewacji wraz z elementami dachu budynków A i B) 2022-04-28
2022 - Przetarg nr 24 (dostawa pralnicowirówki) 2022-04-28
2022 - Przetarg nr 23 (dostawa oleju opałowego typu lekkiego) 2022-04-28
2022 - Przetarg nr 22 (dostawa monitora monitorowania hemodynamicznego) 2022-04-26
2022 - Przetarg nr 21 (wykonanie robót budowlanych w Oddziale Pediatrycznymi) 2022-04-07
2022 - Przetarg nr 14 (dostawa zestawu do histeroskopii ambulatoryjnej z oprzyrządowaniem i akcesoriami) 2022-03-10
2022 - Przetarg nr 12 (Dostawa zestawów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego) 2022-03-10
2022 - Przetarg nr 06 (Dostawa materiałów biurowych, druków medycznych, opasek identyfikacyjnych) 2022-03-10
2022 - Przetarg nr 10 (Wykonanie robót budowlanych na Bloku Operacyjnym oraz w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala, oraz przegląd i naprawa instalacji solarnej - podział na części) 2022-02-25
2022 - Przetarg nr 09 (Dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów) 2022-02-25
2022 - Przetarg nr 08 (Dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2022-02-25
2022 - Przetarg nr 07 (Dostawa materiałów zużywalnych i odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych) 2022-02-17
2022 - Przetarg nr 05 (Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZOZ w Przeworsku) 2022-02-07
2021 - Przetarg nr 38 (świadczenie doraźnej usługi prawniczej) 2021-12-23
2021 - Przetarg nr 40 (dostawa zestawów komputerowych, serwera plików NAS z podziałem na części) 2021-11-19
2021 - Przetarg nr 35 (dostawa urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią) 2021-10-20
2021 - Przetarg nr 34 (dostawa pompowni i separatora ścieków - podział na części) 2021-10-08
2021 - Przetarg nr 32 (roboty budowlane p.n. "Remont dachów obiektów SP ZOZ w Przeworsku") 2021-09-08
2021 - Przetarg nr 33 (dostawa produktów leczniczych - podział na części) 2021-09-17
2021 - Przetarg nr 29 (dostawa licencji modułu Zdarzenia Medyczne wraz z pracami konfiguracyjno-wdrożeniowymi) 2021-08-13
2021 - Przetarg nr 28 (opracowanie dokumentacji projektowych do zadań pn.: 1) "Inwestycja wykonanie wentylacji w Centralnej Sterylizatorni" 2) "Inwestycja wentylacja mechaniczna: Apteka Szpitalna i Dział Diagnostyki Laboratoryjnej".) 2021-07-16
2021 - Przetarg nr 27 (wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej w SPZOZ w Przeworsku) 2021-07-09
2021 - Przetarg nr 25 (dostawa gastroskopu wideo) 2021-07-01
2021 - Przetarg nr 24 (dostawa implantów ortopedycznych podział na części) 2021-06-17
2021 - Przetarg nr 17 (dostawa materiałów laboratoryjnych oraz pojemników na próbki anatomiczne, podział na części.) 2021-05-13
2021 - Przetarg nr 14 (roboty budowlane p.n. "Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego") 2021-04-16
2021 - Przetarg nr 13 (dostawa łóżek ortopedycznych) 2021-04-15
2021 - Przetarg nr 12 (sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w SPZOZ w Przeworsku) 2021-04-09
2021 - Przetarg nr 10 (dostawa wyposażenia Pracowni Rehabilitacji Kardiologicznej) 2021-03-26
2021 - Przetarg nr 09 (dostawa wieloparametrowych kaset do badań RKZ do dzierżawionych analizatorów GEM PREMIER 3000) 2021-03-19
2021 - Przetarg nr 07 (opracowanie dokumentacji - modernizacja przepompowni ścieków i podłączenie do miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z inwentaryzacją sieci) 2021-03-05
2021 - Przetarg nr 05 (dostawa zestawów komputerowych) 2021-02-19
2021 - Przetarg nr 04 (dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi) 2021-02-12
2021 - Przetarg nr 03 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2021-02-12
2021 - Przetarg nr 02 (dostawa worków foliowych) 2021-02-12
2020 - Przetarg nr 54 (dostawa worków 3-komorowych do żywienia pozajelitowego -uzupełnienie) 2020-12-29
2020 - Przetarg nr 48 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek) 2020-11-12
2020 - Przetarg nr 50 (dostawa materiałów biurowych, druków medycznych, opasek identyfikacyjnych) 2020-11-19
2020 - Przetarg nr 43 (przedłużenie 300 licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Protection Advanced) 2020-09-24
2020 - Przetarg nr 39 (dostawa generatora dwutlenku chloru)) 2020-09-10
2020 - Przetarg nr 35 (dostawa szczepionki Vaxigrip tetra (czterowalentna szczepionka przeciw grypie na sezon 2020/2021)) 2020-08-25
2020 - Przetarg nr 33 (dostawa suszarki do suszenia nakładek bawełnianych) 2020-08-24
2020 - Przetarg nr 31 (dostawa szafek ubraniowych BHP) 2020-08-19
2020 - Przetarg nr 30 (dostawa szafek ubraniowych BHP oraz przyłóżkowych) 2020-08-11
2020 - Przetarg nr 29 (roboty budowlane p.n. "Remont schodów zewnętrznych i pochylni") 2020-07-17
2020 - Przetarg nr 28 (dostawa produktu leczniczego TERLIPRESSINI ACETAS ? uzupełnienie) 2020-07-02
2020 - Przetarg nr 27 (dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Położniczo-Ginekologicznego) 2020-07-02
2020 - Przetarg nr 25 (świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych) 2020-06-19
2020 - Przetarg nr 24 (dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów) 2020-06-09
2020 - Przetarg nr 12 (roboty budowlane p.n. Remont Poradni Ginekologiczno-Położniczej) 2020-03-05
2020 - Przetarg nr 11 (dostawę pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów) 2020-03-05
2020 - Przetarg nr 10 (dostawę systemów do koncentracji osocza bogatopłytkowego) 2020-03-05
2020 - Przetarg nr 02 (adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby magazynu i szatni w głównym budynku Szpitala) 2020-01-08
2019 - Przetarg nr 49 (dostawa urządzenia UTM Firewall ? klaster active/passive wraz z instalacją i konfiguracją) 2019-12-16
2019 - Przetarg nr 45 (dostawa zestawów komputerowych, wraz z oprogramowaniem) 2019-11-22
2019 - Przetarg nr 44 (dostawa materiałów biurowych, druków medycznych, opasek identyfikacyjnych) 2019-11-14
2019 - Przetarg nr 43 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek) 2019-11-07
2019 - Przetarg nr 36 (dostawa videokolonoskopu HDTV dla potrzeb Pracowni Endoskopii SPZOZ w Przeworsku 2) 2019-09-13
2019 - Przetarg nr 32 (dostawa monitora hemodynamicznego) 2019-09-09
2019 - Przetarg nr 33 (rozbudowa systemu o moduł Ewidencji Czasu Pracy (Grafiki) InfoMedica wraz z pracami wdrożeniowymi i szkoleniem personelu) 2019-09-06
2019 - Przetarg nr 30 (dostawa videokolonoskopu HDTV dla potrzeb Pracowni Endoskopii) 2019-09-06
2019 - Przetarg nr 28 (modernizacja Centralnej Sterylizatorni) 2019-07-22
2019 - Przetarg nr 27 (dostawa oleju opałowego) 2019-07-04
2019 - Przetarg nr 26 (konserwacja wind w budynkach SPZOZ Przeworsk) 2019-07-04
2019 - Przetarg nr 25 (opracowanie projektu pn. "Przebudowa rozdzielnicy głównej nn 0,4kV, wraz z doborem spalinowego agregatu prądotwórczego oraz automatycznego SZR) 2019-07-04
2019 - Przetarg nr 21 (dostawa leku Alirocumab) 2019-05-30
2019 - Przetarg nr 17 (dostawa materiałów laboratoryjnych oraz pojemników na próbki anatomiczne) 2019-05-23
2019 - Przetarg nr 14 (dostawa zestawów komputerowych, wraz z oprogramowaniem) 2019-05-16
2019 - Przetarg nr 13 (dostawa środków czystości II) 2019-05-09
2019 - Przetarg nr 8 (dostawa myjni - dezynfektora do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego) 2019-03-22
2019 - Przetarg nr 4 (dostawa medycznych poduszek zmywalnych) 2019-01-11
2019 - Przetarg nr 3 (dostawa worków foliowych dla potrzeb SPZOZ Przeworsk) 2019-01-10
2018 - Przetarg nr 42 (dostawa materiałów biurowych i druków medycznych) 2018-11-15
2018 - Przetarg nr 41 (dostawa systemów do koncentracji osocza bogatopłytkowego) 2018-11-09
2018 - Przetarg nr 40 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Przeworsk) 2018-11-05
2018 - Przetarg nr 36 (wykonanie przebudowy dróg i parkingów przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul Szpitalna 16) 2018-09-17
2018 - Przetarg 32 (dostawa cystoskopów giętkich oraz resektoskopu mono/bipolarnego) 2018-08-30
2018 - Przetarg 29 (dostawa niszczarek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2018-07-19
2018 - Przetarg 23 (dostawa surowców farmaceutycznych, oraz materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania) 2018-06-04
2018 - Przetarg 22 (Świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych) 2018-06-04
2018 - Przetarg 19 (dostawa pomp strzykawkowych) 2018-05-16
2018 - Przetarg 15 (dostawa materacy szpitalnych) 2018-03-30
2018 - Przetarg 14 (dostawa urządzeń myjąco-dezynfekujących do kaczek i basenów) 2018-03-21
2018 - Przetarg 13 (dostawa materiałów zużywalnych do aparatu posiewu krwi Bact/Alert 3D 60) 2018-03-12
2018 - Przetarg 11 (dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów) 2018-03-06
2018 - Przetarg 10 (dostawa materiałów zużywalnych do aparatu posiewu krwi Bact/Alert 3D 60) 2018-03-02
2018 - Przetarg 9 (dostawa zestawów komputerowych, monitorów wraz z oprogramowaniem) 2018-02-26
2018 - Przetarg 7 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji) 2018-02-09
2018 - Przetarg 4 (dostawa łóżek ortopedycznych, szafek przyłóżkowych z wyposażeniem) 2018-01-15
2018 - Przetarg 2 (wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej o projekcie unijnym) 2018-01-03
2017 - Przetarg 45 (dostawa worków foliowych) 2017-12-29
2017 - Przetarg 41 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Przeworsk) 2017-11-03
2017 - Przetarg 40 (dostawa materiałów biurowych i druków medycznych) 2017-11-03
2017 - Przetarg 34 (przedłużenie oraz zakup dodatkowych licencji programu antywirusowego ESET - migracja licencji na wyższy pakiet) 2017-09-18
2016 - Przetarg 46 (dostawa worków foliowych) 2016-11-29
2016 - Przetarg 42 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek) 2016-11-04
2016 - Przetarg 39 (dostawa materiałów biurowych i druków medycznych) 2016-10-21
2016 - Przetarg 35 (dostawa kardiomonitorów stacjonarno-transportowych oraz systemu do badania EMG w podziale na zadania dla potrzeb SPZOZ Przeworsk) 2016-07-12
2015 - Przetarg 47 (dostawa worków foliowych) 2015-12-09
2015 - Przetarg 43 (dostawa aparatu EKG) 2015-11-16
2015 - Przetarg 41 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek) 2015-10-22
2015 - Przetarg 36 (dostawa materiałów biurowych i druków medycznych) 2015-10-09
2015 - Przetarg 24 (insuflator) 2015-07-02