Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

2021

Drukuj

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zamówienia publiczne dokonywane są w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 39 (dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na części) 2021-12-06
Przetarg nr 37 (roboty budowlane pn. "Budowa instalacji wentylacji w Centralnej Sterylizatorni") 2021-11-10
Przetarg nr 36 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na części) 2021-10-29
Przetarg nr 31 (dostawa produktów leczniczych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na części) 2021-10-05
Przetarg nr 30 (dostawa rękawic medycznych z podziałem na części) 2021-09-02
Przetarg nr 26 (roboty budowlane pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych SP ZOZ w Przeworsku") 2021-06-28
Przetarg nr 22 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części) 2021-06-24
Przetarg nr 23 (dostawa aparatu do znieczulania) 2021-06-18
Przetarg nr 20 (dostawa odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów - podział na części) 2021-06-02
Przetarg nr 18 (dostawa obłożeń, pościeli i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na części) 2021-06-02
Przetarg nr 19 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części) 2021-05-27
Przetarg nr 16 (dostawa środków czystości z podziałem na części) 2021-05-07
Przetarg nr 15 (dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych - podział na części) 2021-04-30
Przetarg nr 11 (dostawa energii elektrycznej) 2021-04-08
Przetarg nr 06 (świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych) 2021-03-11
Przetarg nr 01 (świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych, oraz komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku - podział na części) 2021-02-15