Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

2022

Drukuj

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zamówienia publiczne dokonywane są w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 35 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części) 2022-06-23
Przetarg nr 19 (dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części) 2022-06-10
Przetarg nr 29 (dostawa środków czystości z podziałem na części) 2022-06-09
Przetarg nr 34 (roboty budowlane pn. "Modernizacja przepompowni ścieków i podłączenie do miejskiej oczyszczalni ścieków") 2022-06-06
Przetarg nr 31 (dostawa odczynników do autoimmunologii wraz z dzierżawą analizatora) 2022-05-30
Przetarg nr 20 (dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych - podział na części) 2022-05-12
Przetarg nr 26 (roboty budowlane pn. "Modernizacja przepompowni ścieków i podłączenie do miejskiej oczyszczalni ścieków") 2022-05-11
Przetarg nr 16 (dostawa energii elektrycznej) 2022-03-31
Przetarg nr 15 (dostawa pieluchomajtek dla dorosłych) 2022-03-17
Przetarg nr 11 (świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych) 2022-03-03
Przetarg nr 02 (dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów) 2022-02-11
Przetarg nr 03 (świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych, oraz komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku - podział na części.) 2022-02-04
Przetarg nr 01 (dostawa produktów leczniczych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na części - uzupełnienie) 2022-01-18