Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRAWO

Grupa: PRAWO
Nr pozycji: Przetarg nr.11 (usługi w zakresie wywożenia nieczy
Nazwa pozycji: Przetarg nr.11 (usługi w zakresie wywożenia nieczystości stałych (odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 ) )
Data publikacji: 2011-03-18
Przetarg nr.11 (usługi w zakresie wywożenia nieczystości stałych (odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 ) )


Osoba publikująca: mgr inż. Dariusz Krzan
Data publikacji: 2011-03-18

Załączniki