Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 18825
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr.55 ( ubezpieczenie na rzecz pacjentów SPZOZ w Przeworsku z tytułu zdarzeń medycznych) 2011-12-30
Przetarg nr.54 ( dostawa kardiomonitorów ) 2011-12-22
Przetarg nr.53 ( UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ W PRZEWORSKU ) 2011-12-14
Przetarg nr.52 (dostawa implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium) 2011-12-09
Przetarg nr.51 (: dostawa respiratorów , pomp strzykawkowych i objętościowych z podziałem na zadania ) 2011-11-28
Przetarg nr.50 ( dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania ) 2011-11-23
Przetarg nr.49 (dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana i implantów do szycia łąkotek ) 2011-11-21
Przetarg nr.48 ( dostawa sprzętu komputerowego ) 2011-11-15
Przetarg nr.47 (dostawa odczynników , materiałów zużywalnych ,kontrole do mikrometody żelowej, opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z dzierżawą systemu dla pracownii Immunologii transfuzjologicznej ) 2011-11-04
Przetarg nr.46 ( dostawa preparatów dezynfekcyjnych ) 2011-11-02
Przetarg nr.45 (dostawa produktów leczniczych z podziałem na zadania ) 2011-10-27
Przetarg nr.44 (dostawa materiałów opatrunkowych , folii operacyjnych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na zadania ) 2011-10-27
Przetarg nr.43 (dostawa stanowiska dla noworodkow) 2011-10-25
Przetarg nr.42 ( dostawa łóżek i mebli medycznych ) 2011-10-19
Przetarg nr.41 (dostawa odczynników i krwi kontrolnej do analizatora Sysmex K4500 wraz z dzierżawą podajnika do tego analizatora oraz dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej z podziałem na zadania ) 2011-10-12
Przetarg nr.40 (dostawa produktów leczniczych , wyrobów medycznych , kosmetyków , mleka i odżywek z podziałem na zadania ) 2011-10-03
Przetarg nr.39 ( dostawa worków foliowych) 2011-09-19
Przetarg nr.38 (dostawa opatrunków do profilaktyki i leczenia odleżyn ) 2011-09-09
Przetarg nr. 37 ((dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z serwisem - 2 ) 2011-09-05
Przetarg nr. 36 (zapewnieniu całodziennego żywienia pacjentów Szpitala na bazie przejętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego ) 2011-08-30
Przetarg nr.35 (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z serwisem ) 2011-08-25
Przetarg nr.34 (Dzierżawa analizatora z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu ) 2011-08-25
Przetarg nr. 33 (dostawa druków medycznych) 2011-08-23
Przetarg nr. 32 (Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu z podziałem na zadania ) 2011-08-18
Przetarg nr. 31 (dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania) 2011-08-12
Przetarg nr. 30 (Dostawa odczynników do koagulogii wraz z dzierżawą koagulometru ) 2011-08-12
Przetarg nr.29 ( odbiór i transport odpadów szpitalnych w celu ich utylizacji wraz z dostawą opakowań do ich segregacji pomiędzy kolejnymi odbiorami ) 2011-07-18
Przetarg nr.28 ( dostawa artykułów biurowych i papierniczych ) 2011-07-05
Przetarg nr.27 (dostawa mebli i sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji ) 2011-06-28
Przetarg nr.26 (dostawa urzadzeń dezynfekujacych z podziałem na zadania) 2011-06-20
Przetarg nr.25 ( dostawa rękawic medycznych ) 2011-06-17
Przetarg nr.24(dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania) 2011-06-16
Przetarg nr.23 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej ) 2011-06-14
Przetarg nr.22 (dostawa akcesoriów endoskopowych da aparatów firmy Karl Storz i Olympus ) 2011-06-08
Przetarg nr.21 (dostawa endoprotez biodrowych i zespoleń śródszpikowych z podziałem na zadania ) 2011-05-27
Przetarg nr. 20 (dostawa aparatu do znieczuleń z monitorem funkcji życiowych ) 2011-05-25
Przetarg nr.19 ( dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 50) 2011-05-25
Przetarg nr.18 (dostawa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz drobnych materiałów pomocniczych do wykorzystania w recepturze aptecznej ) 2011-05-19
Przetarg 17( dostawa produktu leczniczego o nazwie ATEPLASUM) 2011-05-10
Przetarg nr.16 (dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania ) 2011-05-06
Przetarg nr.15 (dostawa sprzętu i aparatury medycznej ( słoty operacyjne, lampy operacyjne, artroskop , pompa infuzyjna, wózki do przewożenia chorych) 2011-05-02
Przetarg nr.14 ( dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku - cz.2 ) 2011-04-29
Przetarg nr. 13( dostawa dwóch sztuk kardiotokografów do monitorowania ciązy pojedyńczej) 2011-04-08
Przetarg nr.12 (dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i obłożeń operacyjnych z podziałem na zadania ) 2011-04-01
Przetarg nr.11 (usługi w zakresie wywożenia nieczystości stałych (odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 ) ) 2011-03-18
Przetarg nr.10 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania ) 2011-03-18
Przetarg nr.9 (dostawa środków czystości z podziałem na zadania) 2011-02-25
Przetarg nr.8(Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SPZOZ w Przeworsku) 2011-02-22
Przetarg nr.7 (dostawa materiałów szewnych , wosku kostnego i siatek chirurgicznych z podziałem na zadania ) 2011-02-17
Przetarg nr.6(dostawa materiałów zużywalnych do analizatora BIOSEN C-Line) 2011-02-14
Przetarg nr.5 (dostawa urządzenia do rozmrażania osocza) 2011-01-31
Przetarg nr.4 (dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji ) 2011-01-18
Przetarg nr.3 (odbiór , transport i utylizację odpadów szpitalnych o kodzie 180104 ) 2011-01-14
Przetarg nr.2 ( dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów) 2011-01-11
Przetarg nr.1 (dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową ) 2011-01-07