Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 25195
Nazwa pozycji Data
Przetarg nr 44 (dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium) 2018-12-27
Przetarg nr 43 (dostawa paliw dla samochodów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku) 2018-11-22
Przetarg nr 39 (dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na części nr 2) 2018-10-31
Przetarg nr 38 (dostawa akcesoriów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na części) 2018-10-24
Przetarg nr 37 (dostawa materiałów opatrunkowych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na części) 2018-10-03
Przetarg nr 34 (dostawa produktów leczniczych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podziałem na części) 2018-09-24
Przetarg nr 35 (dostawa endoprotez stawu barkowego nr 2) 2018-09-11
Przetarg nr 33 (dostawa endoprotez stawu barkowego) 2018-08-31
Przetarg nr 31 (dostawa rękawic medycznych z podziałem na części) 2018-08-24
Przetarg nr 30 (świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do 2018-07-19
Przetarg nr 28 (dostawa aparatu elektrochirurgicznego, urządzenia z diatermią monopolarną i bipolarną oraz stołu operacyjnego) 2018-07-13
Przetarg nr 27 (dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na części) 2018-07-10
Przetarg nr 26 (dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologii SPZOZ w Przeworsku) 2018-06-28
Przetarg nr 25 (dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na części) 2018-06-27
Przetarg nr 24 (dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części) 2018-06-14
Przetarg nr 21 (Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100 NX) 2018-05-30
Przetarg nr 20 (dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na części) 2018-05-25
Przetarg nr 18 (dostawa środków czystości z podziałem na zadania) 2018-05-07
Przetarg nr 17 (dostawa energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Przeworsk) 2018-04-20
Przetarg nr 8 (dostawa aparatury medycznej do diagnostyki endoskopowej, leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej oraz sterylizacji) 2018-04-20
Przetarg nr 16 (dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych z podziałem na zadania) 2018-04-16
Przetarg nr 12 (dostawa endoprotez stawu biodrowego) 2018-03-07
Przetarg nr 6 (dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi) 2018-02-07
Przetarg nr 5 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 26.12.2018 r. oraz produktu leczniczego - IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM anti-D.) 2018-01-17
Przetarg nr 39/2017 dostawa aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. 2018-01-16
Przetarg nr 3 (dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem oraz testów diagnostycz 2018-01-12
Przetarg nr 1 (dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 26.12.2018 r.) 2018-01-03