Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRAWO

Grupa: PRAWO
Nr pozycji: Przetarg nr 39/2017 dostawa aparatury medycznej do
Nazwa pozycji: Przetarg nr 39/2017 dostawa aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn.
Data publikacji: 2018-01-16
Przetarg nr 39/2017 dostawa aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. "Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku" nr RPPK.06.02.01-18-0018/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI "Spójność Przestrzenna i Społeczna" działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020


Data publikacji: 2018-01-16

Załączniki

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 9

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 2

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 2

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 2

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 2

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 19

 • 2020-11-10 | 10:17:39

  Ilość pobrań: 10